Home

Airport Construction - 2017 ICPC World Finals

In this problem, we are given a polygon of $\leq 200$ vertices and the goal is to find the length of the longest segment that fits inside the polygon. The intuition First, unless something is horribly wrong, both of the endpoints of the segment must lie on the polygon edges. By method of thinking, we can see that it would be more optimal whe...

Read more

Bún riêu cua Phở Bờm

Xin chào các bạn mình là ngkan. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, đẹp đến mức trời không có một cọng mây nào. Vì mình cũng chán quá không có gì làm, nên mình sẽ kể cho các bạn về một trải nghiệm rất khó quên. Hôm đấy mình đi ăn Phở Bờm với bạn N và bạn T. Ba bọn mình có gọi hai bát bún riêu cua và một bát mì Quảng. Gọi xong, bọn mình ngồi ăn m...

Read more